Lõpetamine 2005/2006

2005/2006 õ.a. lõpetajad
Direktor Evald Teetlok
Algklassid esinevad lõpetajatele
Vallavanem V. Luhalaid õnnitleb lõpetajaid
Direktor E. Teetlok avaldab kiitust Tatjana Starkova´...
Direktor avaldab kiitust A. Bezzaborkinale väga hea õ...